people-2

טיפים להתמודדות עם התנגדות הורה מזדקן להכנסת מטפל/ת סיעודי/ת הביתה.

מאת: הדס כהן - עו

סיוע של מטפל/ת להורה הקשיש כאשר ישנה ירידה תפקודית או מנטלית ו/או קוגנטיבית, מהווה במקרים רבים פתרון מוצלח לשמירת איכות חייו של ההורה ובמקביל לשמירת איכות חייהם של הילדים הקורעים תחת הנטל של הסיוע במקביל למחוייבויות האחרות שלהם כבני זוג, הורים עובדים ולפעמים אפילו סבא/סבתא.

הבעיה מתחילה כאשר ההורה הזקן אינו מעוניין במטפל סיעודי, מביע התנגדות נחרצת ולעיתים אף מפעיל מניפולציות רגשיות על הילדים.

אז איך בכל זאת מתמודדים?

1. ראשית כמו בכל דבר בחיים, אם תהיה בטוח בהחלטתך, יהיה קשה יותר לערער את החלטתך ולהשתמש במניפולציות שיגרמו לך לזנוח את הרעיון או להיות לא עקבי ביישומו, דבר שעלול לבלבל את ההורה ולהגביר את התנגדותו.

2. דאגו "לישר קו" עם כל מי שנמצא בשיח כזה או אחר עם ההורה בנושא המדובר על מנת שתהיו אחידים במסרים ולא תיצרו בלבול אצל ההורה.

3. הבנת והכלת המשבר של ההורה: הרבה פעמים שילוב מטפל סיעודי בבית ההורה, מדגיש להורה את חוסר האונים והתלות שלו בזולת ומהוות גורם להתנגדות. בנוסף קיים חשש לנטישה של הילדים ברגע שייכנס מטפל ושהם יהיו נתונים לחסדיו של אדם זר. הבנת התחושה וקבלתה ( גם אם לא תשנה את החלטתך ) יכולה להיות מהותית ליצירת תגובות נכונות מצידך שיקלו על התהליך.

4. התאימו את התהליך הריגשי ליכולותיו הקוגנטיביות/מנטליות של ההורה – ישנו הבדל עצום בין ההכנה שנעשית להורה עם ירידה תפקודית פיזית, לבין הורה עם דמנציה. התאמת התהליך תקל על ההתמודדוץ עם הכנסת עובד סיעודי ךבית ההורה. זאת ועוד, גם כשההורה סובל מדמנציה, ישנה שונות בהתאם לשלב הדמנטי בו הוא נמצא וליכולת התובנה שלו. בעוד שאת ההורים בעלי התיפקוד הקוגנטיבי / מנטלי גבוהה חשוב לערב בתהליך ולאפשר להם תחושת שליטה על התהליך גם כשזו מועטה בפועל, עם הורים דמנטים צריך בעיקר לדעת מה לענות ואיך לענות בהתאם למצבם על מנת שלא להיות מותש מהתהליך ועל מנת שלא להעצים את הקושי לאורך זמן להם ולכם.

5. הרבה פעמים הורים סומכים, מקשיבים, או לפחות מעריכים אנשים שהם לא הילדים שלהם ולכן במקרים בהם הקושי מהותי, ניתן לשלב איש מקצוע שישמש זרוע של המשפחה ויגיע למפגשים קבועים בבית הקשיש אשר במהלכם ילווה את התהליך מבחינה רגשית ואף יוכל לסייע לכם בהמשך בעיצוב הקשר עם המטפל, פתרון בעיות, הדרכה ופיקוח ( שירות "להזדקן בכבוד" www.slavgold.co.il

מציע שירות מוצלח כזה בתשלום 050-8557756 ). השוני בין איש המקצוע של השירות ( עובד סוציאלי ) לזה של החברה, הוא באינטנסיביות הליווי, בתכנים הריגשיים, במעורבות והסיוע בכל תחומי החיים תוך כדי הליווי ובהיותו זרוע של המשפחה לטובת הקשיש בלבד ולהקלה על המשפחה בהתמודדות.

שיהיה בהצלחה וקל ככל שניתן.