4

הטבות והנחות בתשלומי רשות ובריאות בגיל הזהב

הנחות / הטבות על שירותים רפואיים:

 • אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה ומי שמקבל קצבת נכות בזקנה זכאי להנחה של 50% ברכישת תרופות על פי מרשם רפואי מקופת חולים ועד תקרה מסוימת שמשתנה מקופה לקופה.
 • משפחה שאחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה, זכאית ל 50% הנחה מתקרת התשלום הרבעוני .
 • חבר קופת חולים מעל גיל 75 זכאי להנחה של 10% עבור תרופות ( בנוסף להנחה של האזרח הותיק ).

השתתפות במימון מכשירי שיקום וניידות:

 • משרד הבריאות מממן 75% מעלות מכשירי שיקום והליכה ( על פי רשימה שנקבעה במשרד הבריאות ).
 • משרד הבריאות משתתף ב 90% מעלות מכשירי ניידות מתקרת ההשתתפות או מעלות המכשיר.
 • ישנם מקרים של פטור של 100% בהתאם לזכאות שנקבעת על ידי משרד הבריאות.
 • נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של מרד העבודה, זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד.
 • נכים שמקבלים סיוע ממקור אחר ( תאונת עבודה, פעולות איבה, צה"ל, תאונות דרכים משנת 76 ונרדפי נאצים – אינם זכאים לסיוע.

התאמת תנאי דיור למוגבלים בניידות:

 • משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון התאמת פנים הבית ודרכי הגישה אליו לבעלי מוגבלות קבועה בניידו המסתייעים באביזרי עזר. הסיוע לפי קריטריונים של המשרד.

הנחות / הטבות בארנונה:

 • הנחה ב 30% בדמי ארנונה עד 100 מ"ר ראשונים לכל אזרח ותיק שהכנסתו לא עולה על השכר הממוצע במשק ולזוג שהכנסותיו לא עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.
 • ברשויות רבות ניתנת הנחה של עד 25% ללא צורך בהצגת הכנסות על ה 100 מ"ר הראשונים.

הנחות / הטבות בחשמל:

 • אזרחים ותיקים שמקבלים הבטחת הכנסה או קצבת נכות בזקנה או גמלת סיעוד מקסימלית בשל מידת התלות בזולת, זכאים לתשלום חשמל מופחת של 50% עבור ה 400 קוט"ש הראשונים שהלקוח צורך מדי חודש.